THÔNG TIN TỔNG QUAN.

- Vị trí: Đường Thi Sách, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu

- Tổng diện tích khu đất: 13.110,9 m2

- Số block: 04 blocks

- Tổng số căn hộ: 1.787 căn

- Số tầng: 33 tầng

- Tầng 1-2: Thương mại dịch vụ

- Tầng 3-33: căn hộ du lịch

- Số tầng hầm: 02 tầng

0d20e10f4317a449fd06

.

bc784559e741001f5950