THÔNG TIN TỔNG QUAN

Vị trí: Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Mỹ, Q.7

Diện tích toàn khu: 16.481,60 m2

Số block: 04 block

Số tầng: 23 tầng

Số tầng hầm: 01 tầng

Tổng số căn hộ: 1.008 căn

Tổng số căn office: 84 căn 

Tổng số căn trệt thương mại:  41 căn 

Tầng 1+2: căn trệt thương mại

Tầng 3: giữ xe

Tầng 4: office

Tầng 5-22: căn hộ

22f79d3523dac7849ecb

.

.