.

LAVITA CHARM - NƠI ĐÁNH THỨC ĐAM MÊ

  • Vị trí: Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM
  • Diện tích khu đất: 14.852,6m2
  • Số block: 03
  • Số tầng cao: 21 tầng 
  • Số tầng hầm: 01 tầng (thông 3 block)
  • Số căn hộ: 939 căn (diện tích từ 48,77 - 90,86m2)
  • Số căn smart office: 105 
  • Số căn trệt thương mại: 28 căn và 1 khu trung tâm thương mại 

.